Copyright
Op de informatie welke u op onze site aantreft berust copyright. Overname van delen van de tekst voor gebruik in uw eigen site of documentatie is alleen met bronvermelding toegestaan, op voorwaarde dat gebruikt materiaal niet uit context wordt gehaald. Onze site is opgebouwd aan de hand van informatie welke op het moment van publicatie als actueel bij ons bekend staat. Mocht de informatie tijdens uw bezoek aan onze site reeds verouderd dan wel incorrect zijn, dan kunnen wij slechts stellen dat wij onze best doen de site actueel te houden.

Auteursrecht
Bij alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt het auteursrecht bij de desbetreffende kunstenaar. Het gebruik van deze afbeeldingen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar is verboden.

Rechten
Geen rechten kunnen worden ontleend aan deze webpagina's. In het bijzonder het gegeven of een kunstwerk nog in stock is.